SATELITARNY SYSTEM LOKALIZACJI

GPS

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu klientów firma GWARANT poszerzyła swoją ofertę i wdrożyła Satelitarny System Lokalizacji Pojazdów GPS (Global Positioning System).

Jeśli szukasz możliwości zabezpieczenia własnego pojazdu lub swojej floty samochodowej, ta oferta jest dla Ciebie i Twojej firmy.

System składa się z urządzeń instalowanych
w pojazdach oraz oprogramowania komputerowego w zależności od Twojego czasu i specyfiki firmy możemy razem skonfigurować system dopasowany do Twoich potrzeb.

System nawigacji satelitarnej oparty jest na 24 satelitach Ministerstwa Obrony Stanów Zjednoczonych, krążących wokół ziemi, które odbierają sygnały emitowane z obiektu. Następnie informacja przekazywana jest do naszej centrali monitorowania. Po przyjęciu informacji
o alarmie operator stacji weryfikuje otrzymaną informację łącząc się telefonicznie z upoważnioną osobą i po otrzymaniu dyspozycji zdalnie unieruchamia pojazd oraz zawiadamia policję o zdarzeniu.

Urządzenie zamontowane jest w pojeździe w sposób dyskretny, utrudniający jego demontaż

Użytkownik systemu jest poinformowany o sposobie jego obsługi i zakresie dostępnych opcji do urządzenia.

FUNKCJE SYSTEMU GPS udostępniane użytkownikowy w zależności od potrzeb:

 • lokalizacja położenia pojazdu za pomocą telefonu komórkowego (SMS, protokół WAP) lub sieci Internet
 • ochrona pojazdu - system antynapadowy, lokalizacja położenia wraz z połączeniem alarmowym umożliwiającym m.in. unieruchomienie silnika, blokadę silnika, blokadę drzwi, zawiadomienie policji
 • odczytanie historii położenia pojazdu wraz
  z parametrami przebytej trasy
 • zdalne sterowanie istotnymi urządzeniami znajdującymi się w pojeździe np.: klimatyzacją, światłami awaryjnymi, klaksonem

Przykładowe możliwości GPS jeśli chodzi
o przekazywanie danych:

 • położenie geograficzne (wizualizacja na wybranej mapie);
 • kontrola zużycia paliwa (możliwość zainstalowania sondy);
 • aktualna prędkość;
 • przebyty dystans wyznaczony z GPS;
 • ochrona pojazdu - system antynapadowy, lokalizacja położenia wraz z połączeniem alarmowym umożliwiającym m.in.: unieruchomienie silnika, blokadę silnika, blokadę drzwi, zawiadomienie policji;
 • rejestracja trasy w pamięci wewnętrznej modułu GPS (kilkadziesiąt tysięcy rekordów);
 • natychmiastowa transmisja wszystkich bieżących informacji do stacji monitorowania (poprzez łączność GPRS);
 • informacje adresowe na temat odwiedzanych punktów (w powiązaniu z MapCenter);
 • określenie miejsca garażowania;
 • identyfikacja kierowców lub innych podmiotów np. naczep;
 • mozliwość podsłuchu kabiny, podłączenie mikrofonu i głośnika;
 • transmisja sygnałów CLIP (bezkosztowna informacja o alarmie lub poprawnym działaniu).