KONTAKT

GWARANT Sp. z o.o.

  • SIEDZIBA

       ul. Puławska 228 lok. 71,
       02-670 Warszawa

       tel.: (22) 858 99 09
       fax: (22) 642 27 75

       e-mail: biuro@gwarant-security.com.pl
  • BAZA

       ul. Armii Wojska Polskiego 177
       07-200 Wyszków

       tel.: (29) 19520
              (29) 743 05 80
              (29) 742 86 86
       fax: (29) 742 07 37

       tel. całodobowy: 663 118 118

       e-mail: baza@gwarant-security.com.pl
  • PRZEWÓZ OSÓB

       tel.: 29 742 55 00, 507 557 997

Koncesja MSWiA nr L-2096/00 z dnia 19.12.2000r Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000135005 Kapitał Zakładowy: 80.000 zł NIP: 521-11-56-173