Konwojowanie

Konwojowanie polega na ochronie i zabezpieczeniu powierzonego mienia przed kradzieżą, rabunkiem, zaginięciem i zniszczeniem. Prowadzone są od momentu przejęcia opieki do czasu przekazania go w miejsce przeznaczenia. Wykonujemy konwoje przykładowo dla banków, instytucji, obiektów handlowych czy usługowych.

Zlecenia naszych klientów, po pierwsze, realizujemy samochodami przystosowanymi do wykonywania konwojów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1988 roku. W zawiązku z tym są one odpowiednio zabezpieczone i wyposażone w systemy GPS pozwalające na stałe monitorowanie trasy przejazdu i poruszania się.

Konwojowanie wykonujemy zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku „O ochronie osób i mienia” (Dz. U. Nr 114, poz. 740). Dlatego też, konwojenci wyposażeni są w broń palną, kamizelki kuloodporne, hełmy i niezawodne środki łączności. Pracownicy konwoju posiadają wysokie predyspozycje psychofizyczne. Przechodzą specjalne testy pozwalające na ocenę ich gotowości do tego typu pracy (posiadają licencje I i II stopnia). Wyposażeni są w specjalne pojemniki zabezpieczenia technicznego przed kradzieżą i rabunkiem.

INKASO

Oferujemy również usługi INKASA przy wykorzystaniu „bezpiecznych kopert”. Koperty te są szeroko stosowane w krajach Europy Zachodniej do zabezpieczenia przesyłek wartościowych (pieniądze, dokumenty itp.).